Gitaarleerlingen die de vakstudie (hoofdvak klassiek of akoestisch gitaar) willen gaan doen, kunnen zich onder deskundige leiding voorbereiden op het praktische gedeelte van het toelatingsexamen aan een conservatorium. In deze voorbereiding wordt de gitaartechniek uitgebreid getraind.

Bij klassieke gitaar wordt een repertoire opgebouwd met voordrachtstukken en etudes uit verschillende stijlperioden (renaissance, barok, klassiek, romantiek en moderne muziek).

Aangezien er strenge toelatingseisen worden gesteld door conservatoria en hogescholen voor de kunsten, zal het lesprogramma veel minder vrijblijvend van karakter zijn dan voor de recreatieve muzikant. Het spreekt voor zich dat de student voor deze cursus dagelijks veel meer tijd kwijt is aan muziekbeoefening. De duur van de voorbereiding is afhankelijk van het talent, niveau en studietempo van de leerling.

Voor het muziektheoretische gedeelte van het toelatingsexamen aan een conservatorium (harmonieleer, solfège, muziektheorie e.d.) kan de student zich bij een muziekschool of muziektheorie-docent aanmelden. Vaak worden deze lessen in groepsverband gegeven.

Voor meer informatie over de voorbereiding op een studie gitaarmuziek aan het conservatorium kunt u contact opnemen.